Deputāti uz Delnas - Deputātu deklarēto interešu karte

Zemāk attēlotajā vizualizācijā redzama Latvijas pašvaldību karte un konkrētās pašvaldībās deputātu amatpersonu deklarācijās deklarēto amatu, ienākumu, kā arī akciju un kapitāldaļu (īpašumu) skaits. Kartei iespējams iestatīt režīmus, lai aplūkotu deklarēto ienākumu un īpašumu vērtību konkrētās pašvaldībās, kā arī filtrētu ienākumu vai īpašumu vērtības rezultātus. Lūdzam ņemt vērā, ka šo mājaslapas sadaļu paredzēts pilnveidot, lai novērstu atsevišķus sarežģījumus datu apkopošanā, kas varētu novest pie nepilnīga informācijas atspoguļojuma. Precīzākai informācijai par atsevišķu deputātu deklarētajām interesēm aicinām iepazīties ar sadaļu Deputātu amatpersonu deklarācijas. Attiecīgi, iepazīstoties ar zemāk redzamo vizualizāciju, jāņem vērā, ka valstspilsētās deklarētās intereses kartē attēlotas summēti ar attiecīgā nosaukuma novadiem.

Datu avots: https://www6.vid.gov.lv/VAD, http://www.saeima.lv/, http://www.lursoft.lv/
Attēlu avots: http://www.saeima.lv/

Nr Deputāts Frakcija Deklarētās intereses veids Nozare Pašvaldība